Hoe verkrijg je helderziendheid?


Het kan voorkomen dat er in een mens een verlangen leeft helderziende te worden. Dat verlangen is heel begrijpelijk, want doordat wij als menselijke geest in dit bestaan in de stof zijn ondergedompeld, zijn wij onbewust geworden van onszelf als geest. Tegelijk met die onbewustheidheid zijn we ook het contact met onze vrienden en vriendinnen kwijtgeraakt, die ons vanuit de geestelijke wereld ongemerkt begeleiden op ons pad door dit stoffelijke bestaan.
Die onbewustheid is onstaan doordat wij als menselijke geest het eeuwig levende zijn, maar hier op aarde zijn verbonden met het stoffelijke, het niet-levende, het tijdelijke: tegendeel van de menselijke geest. Daardoor kan de menselijke geest hier zichzelf niet zijn en wordt daardoor onbewust van zichzelf. Er blijft bij sommigen slechts een vaag besef over dat er toch iets meer moet zijn dan alleen deze tijdelijke toestand. Zij gaan vaak op zoek naar zichzelf en naar een verbinding met thuis, en verlangen daardoor naar helderziendheid.

Om de band met thuis, de geestelijke wereld te kunnen herstellen, zijn er twee dingen nodig: de bewustwording van onszelf als menselijke geest door het oefenen van zelfbezinning en gebed aan de ene kant (beschreven in De Levensweg en Geestkunde), maar ook door ontwikkeling van de persoonlijkheid aan de andere kant. Zelfbezinning en gebed zijn geestelijke oefeningen die leiden tot zelfbekrachtiging en zelfbewustwording van zichzelf als menselijke geest, de bewuste levenskracht; de persoonlijkheidsontwikkeling is een bewust en beheerst gebruik leren maken van de vier geestelijke vermogens: het waarnemen van de dingen, het overdenken en doorvoelen daarvan, en het willen uitvoeren van een door het denken en voelen gevormd besluit, wat tot uiting komt in uitspraken en gedrag (persoonlijkheid) in de omgang met medemensen in het dagelijkse bestaan.
Uiteindelijk leidt deze geestelijke ontwikkeling tot een toestand, dat de persoonlijkheid wordt gekenmerkt door het geweten en door de deugden, door liefde voor God en medemensen. Het is deze geestesgesteldheid die bevorderlijk is voor het vormen van een band met geestelijke begeleiders.

Zelfbezinning en gebed, en de persoonlijkheidsontwikkeling moeten in evenwicht met elkaar worden beoefend. Door deze geestelijke oefeningen, samen met de ontwikkeling van de vermogens van de persoonlijkheid, komen tegelijkertijd ook de chakra's tot ontwikkeling, want de chakra's zijn uitingen van de geestelijke vermogens. De kruinchakra komt tot werking door de geest als geheel, de voorhoofdchakra door het bewuste en beheerste gebruik dat de geest maakt van het waarnemingsvermogen, de keelchakra door ontwikkeling van het denken, de hartchakra door ontwikkeling van het voelen, de navelchakra door het willen, de miltchakra door ontwikkeling van de uitgekeerde instelling en de stuitchakra door de ingekeerde instelling. (klik hier voor een overzicht van de chakra's.)

Dit is de veilige weg om helderziende te worden door het opengaan van de chakra's: het geestelijke oog. Alleen door deze evenwichtige ontwikkeling is de helderziend geworden persoon in staat om om te gaan met al datgene, wat door helderziendheid in de geestelijke wereld kan worden waargenomen en ervaren. De geestelijke wereld bestaat namelijk uit lichte en warme gebieden (sferen) en uit duistere, koude gebieden.
De ervaringen met de eerste gebieden zijn aangenaam en vreugdevol, ervaringen met de duistere gebieden zijn verwarrend en kunnen beangstigend zijn. Het is ook niet altijd prettig om van je medemensen te moeten zien wat hun lot zal zijn in de toekomst. Om het eigen innerlijke evenwicht te kunnen bewaren als helderziende waarnemingen worden gedaan, is het daardoor noodzakelijk persoonlijkheidsontwikkeling vooraf te laten gaan of in ieder geval tegelijkertijd te beoefenen met zelfbezinning en gebed.

Helderziendheid kan worden verkregen als het een onderdeel is van de levensbestemming. Is dat niet het geval, dan zijn in ieder geval het geweten en de deugden de rijke vruchten van alle geestelijke inspanningen verricht tijdens dit tijdelijke bestaan; die dan een volgende keer als aanleg weer aanwezig zijn, een aanleg die dan snel weer tot ontwikkeling kan worden gebracht.
De bestudering van geestelijke boeken, zoals ook De Levensweg en Geestkunde dat zijn, heeft op zichzelf al een geestelijke groei tot gevolg, als men zich de opgedane kennis eigen maakt en de verworven kennis in het dagelijkse leven ook toepast.


terug naar de vragenlijst

terug naar het weblog^