V.N. voorspelt rampen als de opwarming van de aarde niet wordt tegengegaan.


AP Associated Press
Peter James Spielmann, 30 juni 1989 (dertig jaar geleden)

Verenigde Naties (AP) Een hoge milieuambtenaar van de Verenigde Naties zegt dat hele landen van de aardbodem kunnen worden weggevaagd door de stijging van de zeespiegel, als de opwarming van de aarde in het jaar 2000 niet is afgewend.
Kustoverstromingen en mislukte oogsten zouden leiden tot een uittocht van 'eco-vluchtelingen', waardoor politieke chaos dreigt, aldus Noel Brown, directeur van het kantoor in New York van het U.N. Environment Program, of UNEP.

Hij zei dat regeringen tien jaar de tijd hebben om het broeikasprobleem op te lossen voordat het voor de mensheid onbeheersbaar wordt.
Aangezien de polaire ijskappen door de opwarming smelten, zullen de oceaanniveaus met maximaal drie voet (1 m) toenemen, genoeg om de Malediven en andere vlakke eilandnaties te overspoelen, vertelde Brown aan The Associated Press in een interview op woensdag.
De kustgebieden zullen worden overstroomd; een zesde van Bangladesh zou kunnen worden overstroomd, waardoor een kwart van de 90 miljoen mensen van het land ontheemd zou kunnen raken. Een vijfde van de Egyptische landbouwgrond in de Nijldelta zou onder water komen te staan, waardoor de voedselvoorziening zou worden verstoord, zo blijkt uit een gezamenlijke studie van UNEP en het U.S. Environmental Protection Agency.
Ecologische vluchtelingen zullen een grote zorg worden en wat nog erger is, is dat mensen zich wel op drogere gronden kunnen vestigen, maar dat de bodem en de natuurlijke hulpbronnen het levensonderhoud misschien niet zullen ondersteunen. Afrika hoeft zich geen zorgen te maken over land, maar zou je in de Sahara willen wonen," zei hij.

UNEP schat dat het de Verenigde Staten minstens 100 miljard dollar zou kosten om alleen al de oostkust te beschermen.
Het veranderen van de klimaatpatronen zou de omstandigheden van de jaren dertig van de vorige eeuw (landerosie) terugbrengen naar de Canadese en Amerikaanse landbouwgebieden, terwijl de Sovjet-Unie volgens een studie van het UNEP en het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse de grootste oogst sinds de jaren dertig van de vorige eeuw zou kunnen binnenhalen, als ze haar landbouw op tijd aanpast.
Een overmaat aan kooldioxide stroomt in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen door de mensheid en de verbranding van regenwouden, aldus de studie. De atmosfeer houdt daardoor meer warmte vast dan dat ze uitstraalt, net als een broeikas.

De meest voorzichtige wetenschappelijke schatting is dat de temperatuur van de aarde de komende 30 jaar 1 tot 7 graden zal stijgen, aldus Brown.

Het verschil lijkt misschien klein, zei hij, maar de planeet is nu slechts 9 graden warmer dan tijdens de 8.000 jaar durende ijstijd die 10.000 jaar geleden eindigde.
Brown zei dat als de opwarming doorzet: "De vraag is of we in staat zullen zijn om het proces op tijd om te keren. We stellen dat we binnen de komende 10 jaar, gezien de huidige belasting die de atmosfeer te dragen heeft, het proces moeten stabiliseren."
Hij zei dat zelfs de meest voorzichtige wetenschappers "ons nu al vertellen dat we niets kunnen doen om een ... verandering van ongeveer 3 graden te voorkomen."
Als het meer wordt, moeten we rekening houden met aanzienlijke stijging van de zeespiegel ... we kunnen meer hevige stormen, orkanen, rukwinden en de erosie van het land verwachten. Hij zei dat er nog gelegenheid is om te handelen, maar dat er geen tijd is te verliezen.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

Na die 30 jaar laat de volgende grafiek de werkelijke toestand zien:


In deze grafiek zijn de satellietgegevens van de Universiteit van Alabama (Huntsville) verwerkt, de enige reeks data die nog nooit kunstmatig is aangepast.
Er is een geleidelijke stijging tot ongeveer het jaar 2000 te zien, daarna houdt de gemiddelde stijging op. De twee el Niño's (1998 en 2016) leiden ieder tot een tijdelijke verhoging van de temperatuur in de lagere atmosfeer van de aarde.
De CO2-toename is een voortdurend stijgende lijn en komt in het geheel niet overeen met het verloop van de gemiddelde temperatuur.


terug naar het klimaat in het licht van de eeuwigheid

terug naar het weblog^