De beleidsaanpassing van het IPCC


IPCC: de CO2-uitstoot alleen is toch niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde

Het IPCC publiceerde in januari 2019 een 'Summary for Policymakers' (SFP), een mededeling over de grote beleidsprincipes voor de betrokken regeringen. Deze mededeling bevatte naast de gebruikelijke mededelingen, ook een beetje mysterieus punt A.2. op pagina 7, dat stelde dat: 'anthropogenic emissions alone are unlikely to cause global warming'.(!)

IPCC, 2018: Summary for Policymakers.
A.2 Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence).
(Het staat er echt, deze Summary for Policymakers is van de website van het IPCC te downloaden.)

Deze beleidsomzwaai van het IPCC, houdt de vrij plotse erkenning in van de zonneactiviteit als een belangrijke factor in de verklaring van opwarming. Het zal misschien vele mensen verbazen, maar tot op heden werd sedert het Rapport van 2007 van het IPCC alleen CO2 gezien als een bron voor opwarming.

Dus trachten de emissies van voertuigen, vliegtuigen, kolen, gas en olieverbranding, vee, mensen, te verminderen, biedt praktisch geen vooruitzicht op succes. Men moet enorme inspanningen leveren - ten koste van leefwijze van de bevolking en de traditionele sectoren van de economie - om een minuscule matiging van de opwarming te bekomen.

Maar voor al wie de inzichten van de laatste sectie van dit artikel deelt, dat we sedert het jaar 2000 afkoeling kennen en mogelijk voor een heel lange tijd een sterk afkoelende wereld zullen kennen, met de duidelijke mogelijkheid dat we weldra condities van een kleine ijstijd betreden, is het ook een aanpassing aan de klimaatwerkelijkheid.

Het CO2-niveau blijkt irrelevant geworden te zijn als een bepalende factor omdat er - spijts stijgende CO2 - helemaal geen opwarming meer is.

Als de zon afkoelt, is het met de opwarming gedaan. Ook als totaal CO2 sowieso, en menselijk CO2 vooral buiten Europa en de VS, nog blijven stijgen.

Bron: doorbraak.be/heibel-om-het-ipcc/

De volledige tekst van het betreffende artikel in de Summary for Policymakers is als volgt:

IPCC, 2018: Summary for Policymakers. (PDF)
A.2 Warming from anthropogenic emissions from the pre-industrial period to the present will persist for centuries to millennia and will continue to cause further long-term changes in the climate system, such as sea level rise, with associated impacts (high confidence), but these emissions alone are unlikely to cause global warming of 1.5°C (medium confidence).
A.2.1 Anthropogenic emissions (including greenhouse gases, aerosols and their precursors) up to the present are unlikely to cause further warming of more than 0.5°C(!) over the next two to three decades (high confidence) or on a century time scale (medium confidence).

Je leest het goed, het IPCC komt terug van de eerdere, angstverwekkende uitspraken. Ook zij beginnen in te zien dat klimaatverandering een kenmerk is van het klimaat.
Zoals het in het verleden met de Middeleeuwse Warme Periode ging, zo zal het ook nu weer gaan.

terug naar het klimaat in het licht van de eeuwigheid

terug naar het weblog^