Conficius - Spreek eenvoudig en rustigKoeng foe tse
(Confucius)
Confucius (551-479 v.Chr.), een Chinese denker en sociaal filosoof, wiens invloed tot op de dag van vandaag doorwerkt, tracht 'goedheid' te omschrijven. In de Analecten begint zijn beschrijving van goedheid met de 'gouden regel' [Behandel je medemensen, zoals je het zelf zou wensen], maar hij gaat nog een stap verder met zijn bekende uitspraak, dat om goed te zijn, men "vastberaden en standvastig, eenvoudig en rustig in het spreken" moet zijn.
Uit Zhu Xi's 'Lezing van de Analecten' door Daniel K. Gardner

De Meester zei: "Vastberaden en standvastig zijn, eenvoudig en rustig van spreken, is de ware goedheid benaderen." (Analect 13.27). Commentator Wang Su zei: "Gang [vastberaden] is zonder begeerte zijn; yi [vastberaden] is vastberaden en gedurfd zijn; mu is [eenvoudig] zijn; na [rustig] is rustig zijn in het spreken. Geleid worden door deze vier eigenschappen is de ware goedheid benaderen ..."
"Eenvoudig en rustig in het spreken" wordt bijna een refrein in de leer van Confucius. In 12.3 zegt hij bijvoorbeeld: "De persoon van ware goedheid is terughoudend in het spreken." Door de hele tekst heen waarschuwt hij zijn volgelingen herhaaldelijk om welsprekendheid niet te verwarren met inhoud, zoals in 1.3: De Meester zei: "Gekunstelde woorden en een aangenaam gelaat hebben weinig te maken met ware goedheid ..."
"Zhu ... wil begrijpen waarom dit zo is. Het antwoord voor hem is deels dat bescheidenheid in het spreken duidt op een algemene beschaving, die op zijn beurt aangeeft dat iemands oorspronkelijke geest-en-hart met zijn begiftigde ware goedheid bewaard is gebleven en niet overwonnen is door zelfzuchtige verlangens ... Voor Zhu zijn woorden die niet eenvoudig zijn, maar veeleer 'gekunsteld' het bewijs, dat men in de ban is geraakt door het 'versieren van zichzelf aan de buitenkant in een poging om op anderen indruk te maken, een zaak van de losbandig ]menselijke begeerte die is geworden.'"

[Opmerking: De meeste historici gaan ervan uit dat er geen documenten zijn waarvan kan worden aangetoond, dat ze door Confucius zelf zijn geschreven. Het waren zijn leerlingen die zijn woorden hadden opgeschreven.]


terug naar de Leenwoordenlijst

terug naar het weblog^