De druk van competitie remt het IQ van vrouwen

Door: Marcel Hulspas, wetenschapsjournalist, De Pers, 31-01-2012

Zodra vrouwen moeten samenwerken en er sprake is van competitie, gaat hun IQ naar beneden.

Dat vergaderingen geestdodend kunnen zijn, weet iedereen. Maar uit onderzoek blijkt dat dat voor vrouwen veel sterker geldt dan voor mannen. De verbale competitie rond de vergadertafel heeft funeste gevolgen voor hun IQ, zo blijkt uit onderzoek van psycholoog Read Montague van de Technische Hogeschool van Virginia, USA.

Het is al langer bekend dat met name de wiskundescores van vrouwen sterk afhankelijk zijn van de omstandigheden waaronder ze worden getest. Wanneer hun vooraf wordt verteld dat mannelijke proefpersonen het waarschijnlijk beter zullen doen, dalen hun prestaties. Ook wanneer duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van een wedstrijd of competitie, heeft dat voor vrouwen onbewust al tot gevolg dat ze slechter presteren. Montague heeft nu aangetoond dat deze effecten zich niet beperken tot wiskunde, een terrein waarop vrouwen zich onzekerder voelen, maar dat ook door competitie hun IQ op dezelfde wijze beïnvloed wordt.

Montague verzamelde eerst een groot aantal proefpersonen (studenten van twee universiteiten) en nam ze individueel een IQ-test af. De proefpersonen werden daarna (zonder dat ze dat wisten) bij elkaar gezet in groepjes van vijf personen met dezelfde IQ-score. Deze groepjes moesten daarna in elkaars aanwezigheid een andere serie (identieke) IQ-testopdrachten uitvoeren. Montagues medewerkers vertelden de deelnemers daarbij regelmatig hoe ze scoorden ten opzichte van de andere vier groepsleden. En hoewel ze aanvankelijk dezelfde score hadden, liepen de scores behaald tijdens de tweede sessie, in groepsverband, flink uiteen. Van degenen die beter gingen scoren was driekwart man en slechts een kwart vrouw. Andere factoren naast sekse, zoals leeftijd en ras, speelden niet of nauwelijks een rol. De prestatiedruk had het gemiddelde IQ van de vrouwen laten dalen.

Om daar meer over te weten te komen, namen Montague en zijn medewerkers enige proefpersonen die beter, en anderen die juist slechter scoorden, en lieten hen nog wat taken uitvoeren met hun hoofd in een fMRI-scanner. Het was duidelijk dat de leden van de eerste groep meer activiteit vertoonden in de prefrontale cortex, het hersengebied waar complexe beslissingen worden voorbereid. Blijkbaar gaat het hier om een door sociale druk veroorzaakte verandering in denkprocessen.

Samenwerken
Montague constateert dat de eenvoudige scheiding tussen sociale en rationele processen in ons brein, hier niet opgaat. Wellicht, stelt hij, moeten we eens goed nadenken over de manier waarop we het intellect van vrouwen inzetten. Samenwerken in een groep, waarbij ze moeten opboksen tegen de altijd grotere mannelijke ego's om hen heen, komt hun denkvermogen duidelijk niet ten goede.


terug naar 'mannelijkheid'

terug naar 'vrouwelijkheid'

terug naar de woordenlijst C^