Spock versus Yoda: wie is wetenschappelijk gezien wijzer?


Scientias, 30 jan. 2019, Vivian Lammerse

Onderzoekers stellen dat het meenemen van emoties in beslissingen de sleutel is tot wijzer redeneren.

Wie van de twee is een wijzer man: Mr. Spock of toch Master Yoda? Voor allebei valt wat te zeggen. Zo kan de emotieloze, analytische Spock beslissingen nemen, zonder er emotioneel bij betrokken te raken. Aan de andere kant is Yoda in staat om uitgebalanceerde keuzes te maken, waarbij hij ook rekening houdt met gevoelens. Maar wat werkt nou beter? In een nieuwe studie bestudeerden onderzoekers de complexe relatie tussen denken en de invloed daarop van emoties.

Emotionele diversiteit
"Met onze studie wilden we testen hoe de aanwezigheid van en het evenwicht met meerdere emoties iemands vermogen tot verstandig redeneren beïnvloedt," zegt hoofdauteur van de studie Igor Grossmann. De onderzoekers concentreerden zich voornamelijk op de zogenoemde 'emotionele diversiteit'; het vermogen om meerdere, maar gebalanceerde emoties te ervaren. In de studie voerden de onderzoekers over een periode van vier jaar meerdere experimenten uit met ongeveer 3700 deelnemers. Vervolgens brachten ze de resultaten in verband met kenmerken die vallen onder 'verstandig redeneren'.

Verstandig redeneren
Onder 'verstandig redeneren' valt volgens de onderzoekers onder andere het gevoel van nederigheid, het erkennen van verschillende perspectieven bij een bepaald probleem en een bereidheid om deze perspectieven te integreren en compromissen te sluiten. Vervolgens probeerden de onderzoekers te achterhalen welke methode leidt tot verstandige keuzes; een beslissing waarbij er wel of juist niet rekening wordt gehouden met emoties?

Emoties
Uit de bevindingen blijkt dat de deelnemers die meer rekening hielden met emoties, wijzer waren. Oftewel; het nemen van verstandige beslissingen ligt dus ook in het herkennen en in balans houden van emoties, in plaats van deze te onderdrukken. "Het vermogen om de diversiteit in iemands emotionele ervaring te herkennen, kan niet alleen de fysieke en mentale gezondheid bevorderen, maar ook leiden tot verstandiger redeneren," legt Grossmann uit.
Het onderscheid tussen de twee verschillende manieren om zaken te benaderen, sluit naadloos aan op de fictieve filosofieën van Yoda en Spock. Zo omarmt Yoda zijn gevoelens als onderdeel van het redeneren, terwijl Spock ze juist ontkent om er maar niet door afgeleid te raken.
Maar kijken we naar de uitkomst van de studie, dan blijkt dat Yoda wijzer is dan Spock.

Bron: "In test of wisdom, new research favours Yoda over Spock" - University of Waterloo Igor Grossmann and co-authors Harrison Oaks and Henri C. Santos
The study, Wise Reasoning Benefits from Emodiversity, Irrespective of Emotional Intensity, is published in the Journal of Experimental Psychology.


terug naar het verwerkingsvermogen

terug naar het weblog^