hersenen


De hersenen zijn het orgaan 'waarin' de geest 'woont'. Dat wil zeggen dat de geest zich in de geestelijke wereld altijd op die plaats bevindt, die overeenkomt met de plaats in de stoffelijke wereld waar de hersenen zich bevinden - zolang de geest in de stoffelijke wereld een lichaam als voertuig heeft dat de geest kan besturen.
Met het geopende geestesoog is waar te nemen, dat de geest zich als een bolvormige wolk van geestelijk licht en geestelijke warmte in het voorhoofd bevindt. Iedere menselijke geest kan dat onmiddellijk in zichzelf nagaan door de aandacht te richten op de plaats in het voorhoofd achter de ogen, waar de geest de gedachten en gevoelens met woorden in zichzelf als die bolvormige wolk tot klinken brengt.
Door middel van de hersenen is de geest met het lichaam verbonden. Het Latijnse woord 'organum' betekent werktuig en de hersenen zijn het werktuig, waarmee de geest het lichaam als een voertuig kan besturen en waarmee de geest de gedachten en gevoelens door het lichaam heen kan uitdrukken in uitspraken en gedrag. Zie hiervoor in het menu: De wisselwerking tussen geest en hersenen.

De hersenen zijn nauwkeurig gevormd naar de eigenschappen van de geest, doordat die - vanuit de geestelijke wereld - tijdens de evolutie aan de ontwikkeling ervan heeft gewerkt.
In het voorste gedeelte van de hersenschors bevinden zich de bewegingsvelden, overeenkomend met het willen; in het achterste gedeelte de gewaarwordingsvelden, overeenkomend met het waarnemen; de voorste linkerhelft van de hersenschors gebruikt de geest om het denken tot uitdrukking te brengen, de voorste rechterhelft voor het voelen. De in- en uitgaande zenuwbanen van de hersenen komen overeen met de in- en uitgekeerde instelling.
Bij hun onderzoek naar de werking van de hersenen herkennen neurofysiologen duidelijk de eigenschappen van de menselijke geest, getuige dit artikel over de 'breinformule' dat in het maandblad KIJK verscheen.

Net als de geest stralen ook de hersenen hun werkzaamheid om zich heen uit door middel van het zenuwstelsel, dat het hele lichaam doordringt en dat zo met de ziel als uitstraling van de geest overeenkomt.
De hersenen worden met de meervoudsvorm aangeduid, omdat zij uit een samenstelsel van onderdelen bestaan, zoals de hersenschors aan de buitenzijde, de tussenhersenen met de basale kernen in het midden, het limbische systeem (basale kernen en de zoom van de schors in een kring om de tussenhersenen heen) en de kleine hersenen. In de hersenen bevindt zich de 'grijze stof' die bestaat uit vele miljarden hersencellen, die alle door nog veel meer zenuwvezels, de 'witte stof', met elkaar zijn verbonden.


terug naar de woordenlijst H


^