meervoudigepersoonlijkheidsstoornis


Samenvatting
De meervoudigepersoonlijkheidsstoornis (MPS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen, die het gedrag van de persoon volledig over kunnen nemen.
Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (die ook wel 'alter ego's' worden genoemd), maar het komt ook voor dat de andere persoonlijkheden wel van elkaar en van de oorspronkelijke persoonlijkheid afweten.

De andere persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en soms ook andere uiterlijke kenmerken, zoals een ander stem- en taalgebruik. De 'alterego's' kunnen een eigen naam hebben, maar dat hoeft niet.
De persoonlijkheden of persoonlijkheidstoestanden hebben ieder een persoonlijk gebruik van de geestelijke vermogens: een persoonlijke vorm van waarneming, van overdenken en aanvoelen van de omgeving en van zichzelf.

Dissociatieve identiteitsstoornis (Bron: Wikipedia)

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) (in de ICD-terminologie: meervoudigepersoonlijkheidsstoornis) of multipele persoonlijkheidsstoornis (MPS) is een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen. Ten minste twee van deze persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag volledig over.

Vaak heeft de patiënt gaten in het geheugen die niet door vergeetachtigheid te verklaren zijn. Vaak weet de oorspronkelijke persoonlijkheid niets van de andere persoonlijkheden (ook wel alter ego's, alters of binnenmensen genoemd). De andere persoonlijkheden weten soms wel af van de oorspronkelijke identiteit en van elkaar.

De alternatieve persoonlijkheden zijn in die zin volledig, dat ze een eigen karakter en verleden hebben en soms ook andere uiterlijke kenmerken (een ander stem- en taalgebruik). De alterego's kunnen allemaal een eigen naam hebben, maar het hoeft niet per se. Sommige mensen met DIS hebben geen namen voor hun alterego's, maar toch zijn het andere persoonlijkheden.

Kenmerken
Het DSM-IV geeft de volgende criteria voor de dissociatieve identiteitsstoornis:
1 De aanwezigheid van twee of meer duidelijk onderscheiden persoonlijkheden of persoonlijkheidsaspecten (ieder met een relatief blijvend patroon van waarneming, aanvoelen en denken over de omgeving en zichzelf).
2 Minimaal twee van deze identiteiten of persoonlijkheden nemen regelmatig het gedrag van de persoon over.
3 Onvermogen om zich belangrijke persoonlijke informatie te herinneren, wat niet verklaard kan worden door gewone vergeetachtigheid.
4 De stoornis is geen gevolg van directe fysiologische effecten na inname van een substantie (bijvoorbeeld blackouts of chaotisch gedrag bij alcoholintoxicatie) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld complexe stuipen).

Overige kenmerken
1 Geheugenverlies, de persoon is stukken verleden kwijt. Daarnaast kan hij dingen die hij net heeft gedaan soms niet meer herinneren.
2 Depersonalisatie, het gevoel van een afstand naar zichzelf te kijken, buiten zichzelf en als robot te leven, dingen te doen zonder daar een gevoel bij te hebben. Het contact met het eigen lichaam lijkt verbroken.
3 Derealisatie, oftewel breken met de werkelijkheid, de dingen om je heen beleven alsof deze niet echt gebeuren. Het niet meer herkennen van je omgeving.
4 Identiteitsstoornis, het horen van stemmen van andere persoonlijkheden en de strijd tussen deze persoonlijkheden.
5 Identiteitswisselingen, het veranderen van persoonlijkheid en daardoor alleen de dingen herinneren die deze persoonlijkheid heeft meegemaakt, al het andere is weg of naar de achtergrond verdreven.
6 Mogelijk suïcidale neigingen of automutilatie.


terug naar meervoudigepersoonlijkheidsstoornis in 'Het ik en het zelf'

terug naar de woordenlijst M

terug naar het weblog^