overeenstemming


De overeenstemming betreft het verschijnsel dat het geestelijke en stoffelijke deel van de schepping in overeenstemming zijn met elkaar; met deze toevoeging, dat die overeenstemming zowel letterlijk alsook zinnebeeldig kan zijn. Aangezien alle werelden uit één bron afkomstig zijn, de algeest, is deze overeenstemming tussen de werelden een begrijpelijke eigenschap van Gods schepping. Het is een wetmatigheid die tot uitdrukking komt in het gezegde: Zo boven, zo beneden.

Het gaat over de letterlijke en daarnaast figuurlijke betekenis van woorden: de 'beeldspraak', of
over logisch en analoog denken

De letterlijke overeenstemming betreft de waarneming dat in de lichte gebieden prachtige landschappen en gebouwen te zien zijn, die met de aardse overeenkomen als daar van schoonheid sprake is, terwijl in de schemergebieden steden zijn te zien die geheel met vervallen steden op aarde overeenkomen. De zinnebeeldige overeenstemming betreft de waarneming dat persoonlijkheidskenmerken die op aarde alleen in houding en gedrag te zien zijn, in de geestelijke wereld in de omgeving en de omstandigheden waarin de geest daar leeft, ook tot uitdrukking komen.
Doordat de eigenschappen van de geestelijke vermogens uitstralen in de ziel en daardoor in de geestgedaante, is de geestgedaante gevormd in overeenstemming met de vermogens. Het lichaam is vervolgens weer een uitdrukking van de geestgedaante, waardoor ook het lichaam in overeenstemming is met de vermogens. De eigenschappen van het waarnemen komen tot uitdrukking in het hoofd, waar zich de meeste opnemende zintuigen bevinden; de ontledende (verstand) en weer samenvoegende (rede), eigenschappen van het denken, komen overeen met de werking van de organen in de buikholte; de alle lichaamscellen verzorgende werking van het hart en de bloedsomloop in de borstholte komt overeen met de eigenschappen van het voelen; terwijl de ledematen een uitdrukking zijn van het vermogen om te handelen van het willen.

Over het verschijnsel van de overeenstemmingen is te lezen bij Jakob Lorber en Emanuel Swedenborg, en het is ook mijn persoonlijke ervaring.


Klik hier voor een lezing van Peter Keune over de leer der overeenstemming bij Jakob Lorber (Literatuuroverzicht)

terug naar de woordenlijst O^