In de rust ligt de kracht


Het Duits kent het spreekwoord 'In der Ruhe liegt die Kraft': 'In de rust ligt de kracht'.
Het verband tussen rust en beweging komt ook in godsdienstige geschriften voor, zoals:

De naam Jahweh betekent niet alleen: 'Ik ben, ik was en ik zal zijn', maar ook: 'Ik doe zijn', dus 'Ik zet in beweging'. In de Tenach wordt over God ook als over de rust gesproken, waar in de Brief aan de Hebreeën 4:3 op wordt gewezen: "Want wij gaan tot [de] rust in, wij, die tot geloof zijn gekomen, [...]"

Thomas 50. "Als de mensen vragen: Waar komt gij vandaan? zeg dan: Wij zijn uit het licht gekomen, daar, waar het licht uit zichzelf is ontstaan.
Als de mensen vragen: Wat is het teken van uw Vader in u? zeg dan: 'Het is beweging en rust.'"

Corpus Hermeticum II, 8
Beweging vindt plaats in iets en door iets,
dat zich zelf in rust bevindt.

"Stilhouden [rust] en bewegen, dat geeft aan de beweging [de rust van] eeuwige duur."
I Tjing, 53, Tjièn

"Hij vermag de kracht rustig te houden,
dat stemt met het grote overeen."
I Tjing, 26 Ta Tsjoe - De temmende kracht van het grote

Lao tse - Tao teh tsjing 26: "Rust is de meester van beweging."

Ook Confucius kende dit spreekwoord:

Isja oepanisjad 5. "Het Ene is bewegende en onbeweeglijk [rust]."

Rustig te zijn is de grootste krachtsinspanning. Werkzaamheid openbaart slechts een lagere uiting van kracht; kalmte en rust daarentegen een hogere (Vivekananda).

De Griekse filosoof Herakleitos deed de uitspraak: "Panta rhei." Alles stroomt, alles stroomt rustig voort. Dat komt overeen met een ander Grieks begrip: de Ouroboros, de Staarteter, een mythische slang of draak, die zijn eigen staart opeet en daardoor eeuwig in leven blijft.

Aristoteles beschreef een 'onbewogen beweger' als de gangmaker en instandhouder van het heelal.


Het spreekwoord 'In de rust ligt de kracht'

Dit spreekwoord is verheven als een met mos bedekt Boeddhabeeld dat in de Tuin der Spreuken zit. Zelfs de wetenschap heeft zij tot zwijgen gebracht: ook de paramiologie, de leer van de spreekwoorden, moet het antwoord schuldig blijven als het over haar geschiedenis gaat. Rustig lachend en ongestoord door welke drukte dan ook, neemt dit wijsheidswoord het recht om het geheim van haar eigen afkomst voor zichzelf te houden. Zij kan het zich veroorloven.

Al eeuwenlang begeleidt zij als een tijdloze waarheid en weldadige rust de loop van de wereld. Al vóór de Chinese filosoof Lao tse (ongeveer 3de tot 4de eeuw v.Chr.) was 'stilte de grootste openbaring', de bron van alle krachten.
Sindsdien heeft geen enkel volgend tijdperk zo'n eenvoudige en boeiende spreuk gevonden. Terwijl de tijden door technische ontwikkelingen sneller, nerveuzer, onduidelijker en steeds luider werden, bleef het spreekwoord stoïcijns kalm. Vandaag, vele eeuwen later, is haar betekenis nog steeds onovertroffen.

"Mijn vrede is weg/mijn hart is bezwaard/ik vind die nooit/en nooit meer terug," klaagt niet alleen Goethe's Gretchen aan het spinnewiel in Goethe's toneelstuk Faust I, maar, niet minder wanhopig ook de moderne mens, door zijn steeds piepende smartphone en zich voortdurend uitbreidende agenda.

In deze al maar voortjakkerende samenleving zijn tijd, ruimte en vrije tijd voor het herstel van de rust schaarser dan ooit. Voortdurende uitputting van mensen is het gevolg. Maar, in de tuin van onze spreekwoorden staat onverstoorbaar deze ene, oeroude wijsheid. We zouden er alleen iets vaker aan moeten worden herinnerd.

Nina Pauer
Bron: Zeit Online - Sprichwörter im Praxistest

Oorspronkelijke tekst

In der Ruhe liegt die Kraft

Erhaben wie eine moosbewachsene Buddhastatue thront diese Sentenz im Garten der Sprichwörter. Sogar die Wissenschaft hat sie zum Verstummen gebracht: Zu ihrer Entstehungsgeschichte schweigt die Parömiologie, die Lehre von den Sprichwörtern, sich schlichtweg aus. Still lächelnd und ungestört von jeglicher Hektik, nimmt sich diese Weisheitsformel das Recht, das Geheimnis ihrer eigenen Herkunft für sich zu behalten. Sie kann es sich leisten.

In zeitloser Wahrheit begleitet das Lob der kraftspendenden Ruhe den Gang der Welt nämlich seit langer Zeit. Schon für den chinesischen Philosophen Laotse (ungefähr 3. bis 4. Jahrhundert vor Christus) war die Stille 'die größte Offenbarung', der Quell aller Energien.
[Und Laotse selbst sagte: "Die Ruhe ist der Meister der Bewegung." Tao teh ching 26]
Seither hat keine Epoche die so simple wie bestechende Losung aussortiert. Während die Zeitalter durch die technische Entwicklung immer schneller, nervöser, diffuser und lauter wurden, blieb das Sprichwort stoisch ruhig. Heute, viele Jahrhunderte später, ist seine Sinnhaftigkeit unübertroffen.

"Meine Ruh' ist hin/Mein Herz ist schwer/Ich finde sie nimmer/Und nimmermehr", klagt nicht nur Goethes Gretchen am Spinnrad in Faust I, sondern, nicht minder verzweifelt, auch der moderne Mensch vor seinem ununterbrochen piependen Smartphone und seinen sich ständig verlängernden To-do-Listen.

In der rasenden Beschleunigungsgesellschaft sind Zeit, Raum und Muße für regenerierende Ruhe knapper denn je. Dauernde Erschöpfung vieler Menschen ist die Folge. Dabei steht doch, unerschütterlich, im Garten unserer Sprichwörter dieses eine uralte Mantra. Wir müssten uns nur ein bisschen öfter daran erinnern.

Nina Pauer
Quelle: Zeit Online - Sprichwörter im Praxistest

Vertaald uit het Duits met behulp van DeepL.com/Translator


terug naar de vragenlijst

terug naar deel 1 geestelijke vermogens

terug naar DNA wijst op het bestaan van God

terug naar het weblog^