verdichting


Tijdens mijn godservaring werd mij getoond dat de goddelijke algeest in de vorm van de 'beweging en zijn lichtende warmte' zich had verbonden met de 'rust en haar donkere koelte' doordat de een de ander had doordrongen en de ander zich liet doordringen. Tijdens die gebeurtenis zag ik, dat in een punt in de zee van licht en warmte die was ontstaan - de algeest - ik als menselijke geest als een wolk van licht werd gevormd, door verdichting van het licht van de algeest. Voor wat ik zag gebeuren, kan ik niet anders dan het woord 'verdichting' gebruiken, het was alsof er op die plaats rondom dat punt licht samenstroomde op een zodanige wijze, dat dat punt zich onderscheidde van de omgeving als een soort wolk, een bolvormige wolk van licht uit en in de algeest.
Later merkte ik dat die wolk ook werd doorstroomd door warmte uit de algeest en daardoor kwam die wolk tot leven en werd aan mij duidelijk gemaakt: die wolk, dat ben jij. Ik was getuige van het ontstaan van mijzelf als menselijke geest door verdichting uit en in de goddelijke algeest. Ik had een blik mogen werpen in het algeheugen.

Liefdevol werd ik als geest door Gods geest gedacht,
liefdevol werd ik doorstroomd met Gods levenskracht.

De algeest als de goddelijke geest heeft een zelfbeeld van zichzelf
tot zichzelf als algeestvonk verdicht, de menselijke geest;
en heeft aan dat zelfbeeld van zichzelf de aanleg meegegeven
zich - met stille hulp van boven - tot persoonlijke zelfstandigheid te ontwikkelen.


terug naar de woordenlijst V


^